Tài liệu - Cổng thanh toán VNPAY
Tài liệu hướng dẫn

Xây dựng hệ thống thanh toán của bạn bằng cách sử dụng các tài liệu hướng dẫn của Cổng thanh toán VNPAY ngay hôm nay. Hãy Khám phá dịch vụ của chúng tôi cho dù bạn chỉ là bắt đầu, hoặc đang tìm kiếm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để quản lý và duy trì dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán VNPAY

Quy trình kết nối

Bước 1: Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) chuẩn bị hồ sơ gửi Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) - Chủ sở hữu của Cổng thanh toán VNPAY. Hồ sơ gồm:

  • Bản sao công chứng Giấy phép Đăng ký Kinh doanh của ĐVCNTT.
  • Bản scan mẫu 08 (mẫu đăng ký thông tin tài khoản thanh toán của đơn vị kinh doanh với cơ quan Thuế).

Bước 2: VNPAY thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Hồ sơ đạt yêu cầu. Hai bên ký kết hợp đồng

Bước 4: Kết nối kỹ thuật

Bước 5: Thử nghiệm và triển khai